در این دنیای بی حاصل چرا مغـــــــــــــــرور می گردی؟

 

 

 

سلیمان گر شوی آخر نصـیــــــــــــب گور می گردی

 

 

زلیخا مرد از حسرت که یوسف گــــــــــــشت زندانی

 

 

 

چرا عاقل کند کـــــــــــــاری که باز آرد پشیمانی؟

 

                                            

  


دسته ها : زندگی - اشعار
جمعه 4 11 1387
X